Saturday, 25/09/2021 - 00:15|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THPT Cẩm Giàng

Tổ chức dạy học trực tuyến trong thời gian học sinh tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch Covid-19

           Giúp thầy và trò nhà trường tổ chức hoạt động dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông trong thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch Covid-19.

          Phát triển năng lực tự học của học sinh và nâng cao kỹ năng tổ chức dạy học qua Internet của giáo viên, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học.

          Tăng cường phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong việc hỗ trợ học tập của học sinh.

KẾ HOẠCH

Tổ chức dạy học trực tuyến trong thời gian học sinh

tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch Covid-19

 

Căn cứ công văn số 141/SGD ĐT-GDTrH của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương ngày 14/2/2021 về việc tổ chức dạy học trực tuyến trong thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch Covid-19;

          Căn cứ vào điều kiện thực tế, Trường THPT Cẩm Giàng xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học trực tuyến trong thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch Covid-19 học kỳ 2 năm học 2020-2021, cụ thể như sau:

          I. Mục đích

          Giúp thầy và trò nhà trường tổ chức hoạt động dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông trong thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch Covid-19.

          Phát triển năng lực tự học của học sinh và nâng cao kỹ năng tổ chức dạy học qua Internet của giáo viên, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học.

          Tăng cường phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong việc hỗ trợ học tập của học sinh.

          II. Nội dung

  1. Thời gian thực hiện

          Từ ngày 17/2/2021 đến khi Sở Giáo dục và Đào tạo có thông báo mới.

          Toàn trường học buổi sáng, mỗi hôm 4 tiết. Cụ thể: Tiết 1 từ 7h30-8h15, tiết 2 từ 8h30-9h15, tiết 3 từ 9h30-10h15, tiết 4 từ 10h30-11h15. Giáo viên dạy theo đơn vị lớp để đảm bảo quản lý tốt học sinh. Thời khóa biểu được gửi kèm theo kế hoạch này.

          2. Nội dung chương trình

          Tổ chức dạy học theo nội dung chương trình hiện hành. Giáo viên soạn bài theo PPCT đã được thống nhất. Tổ chức ôn tập kiến, dạy kiến thức mới, kiểm tra đánh giá học sinh phù hợp với từng đối tượng học sinh của từng lớp.    

         

3. Tổ chức thực hiện

          - Giáo viên chủ nhiệm rà soát khả năng đáp ứng của gia đình học sinh về việc học tập qua Internet và trên truyền hình và báo cáo số lượng cho Ban giám hiệu.

- Nhà trường xếp thời khóa biểu thống nhất các môn học và công bố trên trang Web của nhà trường: thptcamgiang.haiduong.edu.vn và các kênh thông tin khác như: mạng xã hội zalo chung của trường, zalo của giáo viên chủ nhiệm, để đúng giờ giáo viên lên lớp dạy trực tuyến; đồng thời công bố rộng rãi thời khóa biểu để nhà trường phối hợp với cha mẹ học sinh theo dõi tình hình học tập của học sinh tại nhà. Qua địa chỉ email của giáo viên và nhắn tin cho cha mẹ học sinh qua sổ liên lạc điện tử.

 - Về phân công giáo viên tham gia giảng dạy: giảng dạy đồng loạt các môn học (trừ môn Thể dục và QP), trước khi lên lớp, giáo án phải được tổ nhóm thông qua (qua họp trực tuyến).

- Giao cho GVCN và giáo viên bộ môn cùng có trách nhiệm phối hợp với gia đình học sinh để theo dõi, giúp đỡ việc học tập của các em; đặc biệt quan tâm những trường hợp học sinh thuộc diện F1 (vừa hoàn thành cách ly) hoặc những trường hợp không có điều kiện về thiết bị học trên internet để tìm giải pháp khác hỗ trợ (giao tài liệu giấy cho các em tự học có hướng dẫn). GVCN nắm sát số liệu học sinh theo học để có báo cáo và tham mưu với BGH các trường hợp không đủ thiết bị theo học để có hướng giúp đ.

- Khi có lịch học trên truyền hình, Ban giám hiệu nhà trường sẽ thông báo sớm lịch dạy học rộng rãi qua trang web của nhà trường và các trang mạng xã hội khác, hệ thống tin nhắn điện tử.

Ngoài ra, giáo viên cần tìm hiểu giới thiệu các nguồn học liệu khác có chất lượng trên mạng Internet để học sinh tự học, củng cố kiến thức như: các đài truyền hình của các tỉnh đã dạy, các địa chỉ trang web cung cấp nguồn học liệu như: http://olm.vn, …

- Nếu đang dạy trên internet mà có thông báo cho học sinh đi học lại, thì việc dạy học trực tuyến vẫn được tiếp tục thực hiện với hình thức giao bài về nhà, hướng dẫn làm bài tập, ôn tập một cách phù hợp.

- Trong thời gian đi học lại, nhà trường chỉ đạo giáo viên dành thời gian để rà soát, đánh giá lại kết quả tiếp thu của học sinh trong thời gian dạy học trên internet, trên truyền hình. Từ đó, hướng dẫn giáo viên điều chỉnh lại kế hoạch dạy học theo hướng kế thừa những nội dung đã học trên internet.

4. Về kiểm tra, đánh giá

4.1. Về kiểm tra thường xuyên

Trong quá trình dạy học trực tuyến, giáo viên bộ môn giảng dạy của lớp trực tiếp giao nhiệm vụ học tập cho học sinh; tổ chức, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh thông qua việc quan sát các hoạt động học; đánh giá qua hồ sơ học tập, vở hoặc sản phẩm học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, nghiên cứu khoa học kĩ thuật, báo cáo dự kiến về kết quả thực hành, mô phỏng thí nghiệm; đánh giá qua bài thuyết trình về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. Kết quả kiểm tra, đánh giá ở trên được lấy điểm kiểm tra thường xuyên cho học sinh.

4.2. Việc kiểm tra, đánh giá giữa kỳ, cuối kỳ

Khi học sinh đi học trở lại, trường sẽ tổ chức ôn tập, củng cố, bổ sung kiến thức đối với những học sinh còn hạn chế trong việc học qua trực tuyến trước khi tiến hành kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ. Việc kiểm tra, đánh giá giữa kỳ, cuối kỳ chỉ được thực hiện tại nhà trường khi học sinh đi học trở lại theo quy định hiện hành.

5. Ban giám hiệu nhà trường sẽ theo dõi, quản lý việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh qua học trực tuyến bảo đảm công bằng, khách quan, trung thực, vì quyền lợi của học sinh. Khi học sinh đi học trở lại, trường sẽ yêu cầu giáo viên kiểm tra, đánh giá mức độ nắm vững kiến thức đã học qua Internet; tổ chức ôn tập, củng cố kiến thức còn hạn chế cho học sinh trước khi dạy các bài học tiếp theo trong chương trình.

Trên đây là kế hạch tổ chức dạy học trực tuyến trong thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch Covid-19, đề nghị các đồng chí cán bộ, giáo viên nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện, có gì vướng mắc kịp thời báo cáo Ban giám hiệu để chỉ đạo giải quyết.

 

Nơi nhận:

  • Sở GD&ĐT (đề BC)
  • Ban giám hiệu
  • Giáo viên qua zalo chung
  • Lưu VP

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Trần Văn Ta

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 35
Tháng 09 : 1.456
Năm 2021 : 11.729