Trang chủ Giới thiệu Học sinh Giáo viên Thiết bị Thư viện Thi đua Tài nguyên Trang vàng Hệ thống
 
THÔNG TIN CÁC TRƯỜNG
Huyện :
THPT Cẩm Giàng - Cẩm Giàng - 30000729
Phiên bản: TMT-QLNT: 01.08.2017 by Tran Minh Thai
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
STTMã trườngTên trườngMã huyệnWebsite
130000729THPT Cẩm Giàng295 http://thptcamgiang.haiduong.edu.vn
230000730THPT Tuệ Tĩnh295 http://thpttuetinh.haiduong.edu.vn
330000731THPT Cẩm Giàng II295 http://thptcamgiang2.haiduong.edu.vn
430295901TT GDTX Huyện295
530295501THCS Cẩm Hưng295 http://thcscamhung.camgiang.edu.vn
630295502THCS Ngọc Liên295 http://thcsngoclien.camgiang.edu.vn
730295503THCS Lương Điền295 http://thcsluongdien.camgiang.edu.vn
830295504THCS Cẩm Giàng295 http://thcscamgiang.camgiang.edu.vn
930295505THCS Kim Giang295 http://thcskimgiang.camgiang.edu.vn
1030295506THCS Thạch Lỗi295 http://thcsthachloi.camgiang.edu.vn
1130295507THCS Cẩm Sơn295 http://thcscamson.camgiang.edu.vn
1230295508THCS Cẩm Hoàng295 http://thcscamhoang.camgiang.edu.vn
1330295509THCS Cẩm Định295 http://thcscamdinh.camgiang.edu.vn
1430295510THCS Cẩm Vũ295 http://thcscamvu.camgiang.edu.vn
1530295511THCS Cẩm Văn295 http://thcscamvan.camgiang.edu.vn
1630295512THCS Đức Chính295 http://thcsducchinh.camgiang.edu.vn
1730295513THCS Cao An295 http://thcscaoan.camgiang.edu.vn
1830295514THCS Lai Cách295 http://thcslaicach.camgiang.edu.vn
1930295515THCS Cẩm Đoài295 http://thcscamdoai.camgiang.edu.vn
2030295516THCS Cẩm Đông295 http://thcscamdong.camgiang.edu.vn
2130295517THCS Tân Trường295 http://thcstantruong.camgiang.edu.vn
2230295518THCS Cẩm Phúc295 http://thcscamphuc.camgiang.edu.vn
2330295519THCS Cẩm Điền295 http://thcscamdien.camgiang.edu.vn
2430295520THCS Nguyễn Huệ295 http://thcsnguyenhue.camgiang.edu.vn
2530295401Tiểu học Cẩm Hưng295 http://thcamhung.camgiang.edu.vn
2630295402Tiểu học Ngọc Liên295 http://thngoclien.camgiang.edu.vn
2730295403Tiểu học Lương Điền295 http://thluongdien.camgiang.edu.vn
2830295404Tiểu học Cẩm Giàng295 http://thcamgiang.camgiang.edu.vn
2930295405Tiểu học Kim Giang295 http://thkimgiang.camgiang.edu.vn
3030295406Tiểu học Thạch Lỗi295 http://ththachloi.camgiang.edu.vn
3130295407Tiểu học Cẩm Sơn295 http://thcamson.camgiang.edu.vn
3230295408Tiểu học Cẩm Hoàng295 http://thcamhoang.camgiang.edu.vn
3330295409Tiểu học Cẩm Định295 http://thcamdinh.camgiang.edu.vn
3430295410Tiểu học Cẩm Vũ295 http://thcamvu.camgiang.edu.vn
3530295411Tiểu học Cẩm Văn295 http://thcamvan.camgiang.edu.vn
3630295412Tiểu học Đức Chính295 http://thducchinh.camgiang.edu.vn
3730295413Tiểu học Cao An295 http://thcaoan.camgiang.edu.vn
3830295414Tiểu học Lai Cách 1295 http://thlaicach1.camgiang.edu.vn
3930295415Tiểu học Lai Cách 2295 http://thlaicach2.camgiang.edu.vn
4030295416Tiểu học Cẩm Đoài295 http://thcamdoai.camgiang.edu.vn
4130295417Tiểu học Cẩm Đông295 http://thcamdong.camgiang.edu.vn
4230295418Tiểu học Tân Trường295 http://thtantruong1.camgiang.edu.vn
4330295419Tiểu học Cẩm Phúc295 http://thcamphuc.camgiang.edu.vn
4430295420Tiểu học Cẩm Điền295 http://thcamdien.camgiang.edu.vn
4530295421Tiểu học Tân Trường 2295 http://thtantruong2.camgiang.edu.vn
4630295301Mầm non Cẩm Hưng295
4730295302Mầm non Ngọc Liên295
4830295303Mầm non Lương Điền295
4930295304Mầm non Cẩm Giàng295
5030295305Mầm non Kim Giang295
5130295306Mầm non Thạch Lỗi295
5230295307Mầm non Cẩm Sơn295
5330295308Mầm non Cẩm Hoàng295
5430295309Mầm non Cẩm Định295
5530295310Mầm non Cẩm Vũ295
5630295311Mầm non Cẩm Văn295
5730295312Mầm non Đức Chính295
5830295313Mầm non Cao An295
5930295314Mầm non Lai Cách295
6030295315Mầm non Cẩm Đoài295
6130295316Mầm non Cẩm Đông295
6230295317Mầm non Tân Trường295
6330295318Mầm non Cẩm Phúc295
6430295319Mầm non Cẩm Điền295
 
TRƯỜNG THPT CẨM GIÀNG
Hiệu trưởng: Trần Văn Ta
Địa chỉ: huyện Cẩm Giàng - Hải Dương ------------ Email: thptcamgiang@haiduong.edu.vn