Giúp thầy và trò nhà trường tổ chức hoạt động dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông trong thời gian nghỉ học ở trường để phòng, chống dịch Covid-19. Phát triển năng lực tự ...